206 Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

206 Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom

(Angina pectoris, infarctus myocardii inveteratus, morbi ischaemici alii; I20–I22, I24.0, I25)

Specialersättning för läkemedel som används vid behandlingen av de i statsrådets förordning avsedda sjukdomarna Kronisk koronarkärlssjukdom och Rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom förutsätter påvisad kronisk koronarkärlssjukdom.

Utlåtandet som påvisar kronisk koronarkärlssjukdom ska grunda sig på undersökning vid en enhet för internmedicin eller kardiologi inom den specialiserade sjukvården. Om symtomen på och fynden av kronisk koronarkärlssjukdom är obestridliga och uttalade kan också utlåtande som grundar sig på undersökning av annan läkare som vårdat patienten en längre tid godkännas, om undersökning inom den specialiserade sjukvården inte behövs av vårdmässiga skäl och inte heller kan ordnas utan svårigheter.

Rätt till specialersättning kan beviljas på följande grunder:

  • Klara angina pectoris-symtom kan på basis av klinisk undersökning tolkas som kroniska och de reagerar på läkemedelsbehandling. Om vilo-EKG inte tydligt påvisar kransartärssjukdom (t.ex. infarktärr) ska diagnosen bekräftas med t.ex. ett kliniskt arbetsprov.     
  • Patienten har nyligen haft en hjärtinfarkt eller genomgått by-passoperation eller ballongvidgning eller har utöver bröstsmärtor betydande förträngning av kransartär som påvisats med ändamålsenlig bilddiagnostisk undersökning (t.ex. kontrastundersökning, arbetsekokardiografi, skintigrafi av hjärtmuskelns perfusion, DT-undersökning av kransartärerna).

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis. Rubbning i fettmetabolismen behöver inte särskilt påvisas.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Ikosapentetyl (begränsad specialersättning)258
Prasugrel (begränsad specialersättning)Receptanteckning + 206

Rivaroxaban i samband med akut kranskärlssjukdom
(begränsad specialersättning)

Receptanteckning + 206
Ticagrelor 90 mg (begränsad grundersättning)Receptanteckning
Ticagrelor 90 mg
(begränsad specialersättning)
Receptanteckning + 206
Ticagrelor 60 mg (begränsad specialersättning)287
Alirokumab och evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (begränsad specialersättning)292

Alirokumab och evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi (begränsad specialersättning)

294

Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom (begränsad specialersättning)

296
Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom och perifer artärsjukdom (begränsad grundersättning)3013
Alirokumab, evolokumab och inklisiran vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi begränsad grundersättning)3015
Ikosapentetyl (begränsad grundersättning)3077
Receptanteckning

Läs mer

Senast ändrad 17.5.2024