133 Svår kronisk bukspottkörtelinsufficiens

(C25, E84, K90.3)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet vid svår exokrin pankreasinsufficiens ska grunda sig på undersökning vid en enhet för internmedicin, gastroenterologi eller pediatrik inom den specialiserade sjukvården.

Cystisk fibros ingår i ovan nämnda sjukdom som ger rätt till specialersättning.

I utlåtandet ska beskrivas den kliniska sjukdomsbilden, de tillbörliga diagnostiska undersökningarna inklusive eventuell bestämning av elastas, samt behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Läs mer