3025 Kalciumkarbonat | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3025 Kalciumkarbonat

(E20, E31.0, E55.0, E83.3, E89.2, M83, N18, N25.0, N25.8)

Kalciumkarbonat är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3025) för kalciumkarbonat beviljas för behandling av kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen och behandling av bristfällig bisköldkörtelfunktion på nedanstående villkor. Kalciumkarbonat kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om specialersättningsgilla sjukdomar.

Särskild utredning

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist i endokrinologi, barnsjukdomar, nefrologi eller internmedicin.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av rubbningar i kalcium- eller fosfatämnesomsättningen som föranleds av ärftlig brist på D-vitamin eller på D-vitaminrespons, bristfällig absorption av fosfat i matsmältningskanalen eller i njurtubuli eller kronisk njurinsufficiens.

Rätt till grundersättning beviljas också för behandling av bristfällig bisköldkörtelfunktion.  

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom        Ersättningsnummer
Bristfällig bisköldkörtelfunktion106
Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen123

Läs mer

Senast ändrad 21.6.2023