288 Febuxostat | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

288 Febuxostat

(M10)

Febuxostat ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådan gikt som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning för febuxostat beviljas mot B-utlåtande av den behandlande läkaren

  • för patienter med svår kronisk hyperurikemi som inte tolererar eller som har en kontraindikation mot allopurinol.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, eventuell tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med
tidsschema där behovet av febuxostat påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Gikt212
Febuxostat (begränsad grundersättning)349

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023