282 Natriumoxybat | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

282 Natriumoxybat

(G47.4)

Natriumoxybat ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av svår och långvarig narkolepsi på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett B-utlåtande från en enhet för neurologi eller barnneurologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden

  • för behandling av narkolepsi-kataplexi hos personer som är minst 7 år.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Svår och långvarig narkolepsi214

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023