137 Uremi som förutsätter dialysbehandling

(Insufficientia renis chronica; N03, N18)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning inom den specialiserade sjukvården.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen 123
Svår anemi i samband med njurinsufficiens 138
Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid (begränsad specialersättning) 190
Erytropoietin och darbepoetin (begränsad grundersättning) 306

Mer information