212 Gikt

(Arthritis urica, diathesis urica; M10, E79.0)

Utlåtandet och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av internmedicinare eller reumatolog.

Av utlåtandet ska utom anamnesen framgå klinisk status, urinsyre- och kreatininhalten i serum samt resultaten av röntgen- eller ledvätskeundersökningar. Specialersättning för läkemedelsbehandling av symtomfri hyperurikemi är i regel inte befogad utom vid behandling av myelo- och lymfoproliferativa sjukdomar i aktiv fas.

Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Febuxostat (begränsad specialersättning) 288
Febuxostat (begränsad grundersättning) 349

Mer information