3024 Dabrafenibi ja trametinibi (liitännäishoito)

(C43, C69.02, C69.32, C69.42, C69.45, C69.82, C69.92, C51.03, C51.13, C51.23, C51.83, C52.93)

Dabrafenibi ja trametinibi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (3024) myönnetään seuraavin edellytyksin. Dabrafenibi voi olla liitännäishoidossa myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään dabrafenibin ja trametinibin yhdistelmähoitoon aikuisille, kun kyseessä on

  • kirurgisesti kokonaan poistetun asteen III (alueellisesti levinnyt), BRAF V600 -mutaatiopositiivisen melanooman liitännäishoito.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 130
Dabrafenibi (liitännäishoito) (rajoitettu erityiskorvaus) 1509
Dabrafenibi, trametinibi ja vemurafenibi (rajoitettu erityiskorvaus) 167

Lue lisää