390  Ibrutinibi

(C91.1, C83.1, C88.0)

Ibrutinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (390) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Ibrutinibin peruskorvausoikeus myönnetään monoterapiana hyvän hoitokäytännön mukaiseen

 • kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon aikuispotilaille,
  • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa, tai
  • ensilinjan hoitona, kun potilaalla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio.
    
 • uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman manttelisolulymfooman hoitoon aikuispotilaille,
  • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään kolmea hoitoa.
    
 • Waldenströmin makroglobulinemian hoitoon aikuispotilaille,
  • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa, tai
  • ensilinjan hoitona, kun kemoimmunoterapia ei sovi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa ibrutinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit
sekä pahanlaatuiset imukudostaudit
117

Lue lisää