390 Ibrutinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

390  Ibrutinibi

(C83.1, C88.0, C91.1)

Ibrutinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (390) myönnetään seuraavin edellytyksin. Ibrutinibi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

 • kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon
  • monoterapiana aikuisille, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa.
  • monoterapiana aikuisille ensilinjan hoitona, kun potilaalla on 17p-deleetio, TP53-mutaatio tai mutatoitumaton IGHV-geeni.
  • yhdistelmänä venetoklaksin kanssa aikuisille ensilinjan hoitona.
 • uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman manttelisolulymfooman hoitoon
  • monoterapiana aikuisille, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään kolmea hoitoa.
 • Waldenströmin makroglobulinemian hoitoon
  • monoterapiana aikuisille, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi. Korvausoikeus kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon yhdistelmänä venetoklaksin kanssa myönnetään yhteensä enintään 15 kuukaudeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit117

Ibrutinibi (rajoitettu erityiskorvaus)

1512

Lue lisää

Sivu päivitetty 15.1.2024