390  Ibrutinibi

(C83.1, C88.0, C91.1)

Muutoksia 1.3.2020 alkaen

Ibrutinibista saa erityiskorvauksen 1.3.2020 alkaen korvausoikeudella 1512. Katso uuden erityiskorvausoikeuden edellytykset ja tiedote korvausoikeuden 1512 sivulta.

Ibrutinibin peruskorvausoikeuden 389 myöntämisen edellytykset muuttuvat Waldenströmin makroglobulinemian osalta: 1.3.2020 alkaen korvausoikeus voidaan myöntää vain toisen linjan hoitoon. Katso korvausoikeuden uudet edellytykset sivun alaosasta.

Ibrutinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (390) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Ibrutinibin peruskorvausoikeus myönnetään monoterapiana hyvän hoitokäytännön mukaiseen

 • kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon aikuispotilaille,
  • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa, tai
  • ensilinjan hoitona, kun potilaalla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio.
    
 • uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman manttelisolulymfooman hoitoon aikuispotilaille,
  • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään kolmea hoitoa.
    
 • Waldenströmin makroglobulinemian hoitoon aikuispotilaille,
  • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa, tai
  • ensilinjan hoitona, kun kemoimmunoterapia ei sovi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa ibrutinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit
sekä pahanlaatuiset imukudostaudit
117

1.3.2020 alkaen

390 Ibrutinibi

Ibrutinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (390) myönnetään seuraavin edellytyksin. Ibrutinibi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään monoterapiana

 • kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon aikuisille,
  • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa, tai
  • ensilinjan hoitona, kun potilaalla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio.
 • uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman manttelisolulymfooman hoitoon aikuisille,
  • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään kolmea hoitoa.
 • Waldenströmin makroglobulinemian hoitoon aikuisille,
  • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää