3002 Ribosiklibi

(C50)

Ribosiklibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3002) myönnetään rintasyövän hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Ribosiklibin peruskorvausoikeus myönnetään postmenopausaalisille naisille hormonire-septoripositiivisen, HER2-negatiivisen paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen rintasyövän hoitoon

  • yhdessä aromataasinestäjän kanssa, kun potilas ei ole aiemmin saanut edenneeseen rintasyöpään hormonaalista hoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa ribosiklibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Rintasyöpä (erityiskorvaus)  115

Lue lisää