3017 Brigatinibi

(C34)

Muutos 1.2.2021

Brigatinibista saa 1.2.2021 alkaen peruskorvauksen myös ilman aiempaa ALK-estäjähoitoa korvausoikeudella 3017.

Katso uudet korvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tiedote sivun alaosasta.

Brigatinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3017) myönnetään keuhkosyövän hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään edennyttä ALK-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville aikuisille monoterapiana

  • kun potilas on aiemmin saanut kritsotinibihoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet

Sairaus

Korvausnumero

Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 130

1.2.2021 alkaen

3017 Brigatinibi

Brigatinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3017) myönnetään keuhkosyövän hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään edennyttä ALK-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville aikuisille monoterapiana, kun

  • potilasta ei ole aiemmin hoidettu ALK-tyrosiinikinaasin estäjällä tai
  • potilas on aiemmin saanut kritsotinibihoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää