3017 Brigatinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3017 Brigatinibi

(C34)

Brigatinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3017) myönnetään keuhkosyövän hoitoon seuraavin edellytyksin. Brigatinibi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään edennyttä ALK-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville aikuisille monoterapiana, kun

  • potilasta ei ole aiemmin hoidettu ALK-tyrosiinikinaasin estäjällä tai
  • potilas on aiemmin saanut kritsotinibihoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet  

Sairaus tai lääkeaine

Korvausnumero

Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu130
Brigatinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 1521

Lue lisää