3080 Levodopan ja dekarboksylaasin estäjän yhdistelmävalmiste | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3080 Levodopan ja dekarboksylaasin estäjän yhdistelmävalmiste

(G20)

Levodopan ja dekarboksylaasin estäjän yhdistelmävalmiste on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3080) myönnetään seuraavin edellytyksin. Levodopan ja dekarboksylaasin estäjän yhdistelmävalmiste voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon neurologisia sairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään edenneen Parkinsonin taudin hoitoon, kun

  • tavanomaisella suun kautta annosteltavalla levodopahoidolla ei annostusta optimoimalla saada enää tyydyttävää vastetta motorisiin tilanvaihteluihin.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt110
Levodopan ja dekarboksylaasin estäjän yhdistelmävalmiste (rajoitettu erityiskorvaus)1537

Lue lisää

Sivu päivitetty 26.6.2023