3062 Esketamiini | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3062 Esketamiini

(F32, F33, F34.1)

Esketamiini on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3062) myönnetään seuraavin edellytyksin. Esketamiini voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon psykiatrian yksiköstä tai psykiatrian erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään hoitoresistentin masennuksen hoitoon aikuisille yhdistelmänä serotoniinin takaisinoton estäjän (SSRI) tai serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjän (SNRI) kanssa, kun

  • esketamiinihoitoa aloitettaessa Montgomery–Åsbergin depressioasteikon (MADRS) pisteet ovat vähintään 31 (vaikea-asteinen masennusjakso), ja
  • vastetta ei ole saatu vähintään kolmella eri masennuslääkehoidolla ja siihen liitetyllä psykoterapialla tai jollain muulla psykososiaalisella hoidolla.
    Kolmesta käytetystä lääkehoidosta yhden on oltava
    • kahden masennuslääkkeen yhdistelmä tai
    • masennuslääkkeen ja psykoosilääkkeen yhdistelmä tai
    • masennuslääkkeen ja litiumin yhdistelmä.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään vuodeksi.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos MADRS-kokonaispisteet ovat vähentyneet vähintään puoleen lähtötilanteesta, mutta pisteet ovat kuitenkin vähintään 13.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
SairausKorvausnumero
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt112
Esketamiini (rajoitettu erityiskorvaus)1539

Lue lisää

Sivu päivitetty 10.1.2024