3086 Tsanubrutinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3086 Tsanubrutinibi

(C88.0, C91.1)

Tsanubrutinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3086) myönnetään seuraavin edellytyksin. Tsanubrutinibi voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään monoterapiana

  • kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon aikuisille,
    • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa, tai
    • ensilinjan hoitona, kun potilaalla on 17p-deleetio, TP53-mutaatio tai mutatoitumaton IGHV-geeni.
  • Waldenströmin makroglobulinemian hoitoon aikuisille,
    • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit117
Tsanubrutinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1542

Lue lisää

Sivu päivitetty 15.3.2024