3029 Upadasitinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3029 Upadasitinibi

(K50, K51, L20, L26, L40.5, M05, M06, M45, M46.0, M46.1, M46.9)

Upadasitinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3029) myönnetään seuraavin edellytyksin. Upadasitinibi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B alan erikoissairaanhoidon yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

 • nivelreuman, nivelpsoriaasin, selkärankareuman ja aksiaalisen spondylartriitin hoitoon aikuisille, kun
  • vaste tavanomaiselle antireumaatille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.
 • keskivaikean tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolitulehduksen ja keskivaikean tai vaikean aktiivisen Crohnin taudin hoitoon aikuisille, kun
  • vaste tavanomaiselle hoidolle tai biologiselle lääkehoidolle on ollut riittämätön, vaste on menetetty tai hoito ei ole ollut siedetty.
 • vaikean atooppisen ihottuman hoitoon
  • aikuisille, kun paikallishoidolla ei ole saatu riittävää vastetta, ja
  • 12 vuotta täyttäneille nuorille, kun tavanomaisella hoidolla ei ole saatu riittävää vastetta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma. Vaikean atooppisen ihottuman hoidossa tulee lisäksi kuvata ihottuman laajuus, vaikeusaste ja potilaan oireet.

Tulehduksellisten nivel- ja suolistosairauksien hoidossa korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa. Vaikean atooppisen ihottuman hoidossa korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Yleinen erytrodermia134
Upadasitinibi (vaikea atooppinen ihottuma) (rajoitettu erityiskorvaus)1543
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat202
Haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti208
Upadasitinibi (tulehdukselliset reuma- ja suolistosairaudet) (rajoitettu erityiskorvaus)298

Lue lisää

Sivu päivitetty 17.5.2024