3029 Upadasitinibi

(M05, M06)

Upadasitinibi erityiskorvattavaksi 1.2.2021

Upadasitinibista saa 1.2.2021 alkaen erityiskorvauksen uudella korvausoikeudella 298.

Katso erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tiedote korvausoikeuden 298 sivulta.

Upadasitinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3029) myönnetään seuraavin edellytyksin. Upadasitinibi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B alan erikoissairaanhoidon yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään nivelreuman hoitoon aikuisille, kun

  • vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 202
Upadasitinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 298

Lue lisää