384 Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

384 Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste

(C16, C18, C19, C20)

Erityiskorvaus 1.7.2024 alkaen myös kolorektaalisyöpään

Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmisteesta saa 1.7.2024 alkaen erityiskorvauksen myös etäpesäkkeisen kolorektaalisyövän hoidossa.

Katso erityiskorvausoikeuden myöntämisen uudet edellytykset sekä tiedote korvausoikeuden 178 sivulta.

Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (384) myönnetään seuraavin edellytyksin. Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuispotilaille, joilla on edennyt mahasyöpä.

Edenneellä mahasyövällä tarkoitetaan tilannetta, jossa kasvain on levinnyt mahalaukun seinämän läpi, imusolmukkeisiin tai muihin elimiin.

Peruskorvausoikeus myönnetään myös etäpesäkkeisen kolorektaalisyövän hoitoon monoterapiana tai yhdistelmänä oksaliplatiinin tai irinotekaanin kanssa, joko ilman bevasitsumabia tai bevasitsumabin kanssa, kun

  • hoidon jatkaminen muulla fluoropyrimidiinillä ei ole mahdollista taudin aiemman hoidon aikana ilmenneen käsi-jalkaoireyhtymän tai kardiovaskulaarisen toksisuuden vuoksi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
LääkeaineKorvausnumero
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu130
Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste (rajoitettu erityiskorvaus)178

Lue lisää