380 Adalimumabi (hidradenitis suppurativa)

(L73.2)

Adalimumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus hidradenitis suppurativan hoitoon (380) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon ihotauteja hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan hoitoon potilaille, kun tavanomaisella paikallis- ja systeemisellä hoidolla ei saada riittävää vastetta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lääkeaine Korvausnumero
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Anakinra (rajoitettu erityiskorvaus) 252
Abatasepti, adalimumabi, etanersepti, golimumabi, iksekitsumabi, infliksi-mabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja tosilitsumabi (rajoitettu erityiskorvaus) 281
Abatasepti, adalimumabi, etanersepti, golimumabi, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, risankitsumabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tosilitsumabi ja ustekinumabi (reumasairaudet)(rajoitettu peruskorvaus) 313
Adalimumabi, brodalumabi, etanersepti, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, risankitsumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja ustekinumabi (ihopsoriaasi, rajoitettu peruskorvaus)  319
Adalimumabi, golimumabi, infliksimabi ja ustekinumabi (suolistosairaudet, rajoitettu peruskorvaus) 326

Lue lisää