3051 Liraglutidi (lihavuus) | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3051 Liraglutidi (lihavuus)

(E66)

Liraglutidi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3051) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Aikuisten lihavuuden hoidossa lääkärinlausunto B hoitavalta lääkäriltä. Nuorten lihavuuden hoidossa lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon lastentautien yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Aikuiset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuisille lihavuuden hoitoon lääkkeettömien hoitovaihtoehtojen tueksi, kun potilaalla on liraglutidihoitoa aloitettaessa

  • painoindeksi vähintään 35 kg/m2 ja
  • diabeteksen esiaste (plasman glukoosipitoisuuden paastoarvo 6,1–6,9 mmol/l tai glukoosirasituskokeen kahden tunnin arvo 7,8–11,0 mmol/l tai HbA1c-pitoisuus 43–47 mmol/mol) ja
  • lääkehoito kohonneeseen verenpaineeseen tai dyslipidemiaan. 

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä ajankohtainen terveydenhuollossa mitattu paino ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla kuudeksi kuukaudeksi.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää ensimmäisellä kerralla, jos paino on laskenut vähintään 5 % lähtöpainosta hoidon kestettyä ylläpitoannoksella 12 viikkoa. Tämän jälkeen jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos paino on edelleen 5 % alempi kuin lähtötilanteessa.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Nuoret

Peruskorvausoikeus myönnetään 12-17-vuotiaille nuorille lihavuuden hoitoon lääkkeettömien hoitovaihtoehtojen tueksi, kun potilaalla on liraglutidihoitoa aloitettaessa

  • paino yli 60 kg ja
  • aikuista vastaava painoindeksi (ISO-BMI) vähintään 35 kg/m2 ja
  • diabeteksen esiaste (plasman glukoosipitoisuuden paastoarvo 6,1–6,9 mmol/l tai glukoosirasituskokeen kahden tunnin arvo 7,8–11,0 mmol/l tai HbA1c-pitoisuus 43–47 mmol/mol) ja
  • liitännäissairautena kohonnut verenpaine tai dyslipidemia. 

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä ajankohtainen terveydenhuollossa mitattu paino ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla kuudeksi kuukaudeksi.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää ensimmäisellä kerralla, jos potilaan aikuista vastaava painoindeksi (ISO-BMI) tai BMI z-arvo on pienentynyt vähintään 4 % lähtötilanteesta hoidon kestettyä ylläpitoannoksella tai suurimmalla siedetyllä annoksella 12 viikkoa. Tämän jälkeen jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos potilaan aikuista vastaava painoindeksi (ISO-BMI) tai BMI z-arvo on edelleen 4 % pienempi kuin lähtötilanteessa.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Diabetes, insuliinihoito103
Diabetes, muu kuin insuliinihoito215
Dulaglutidi, eksenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (tyypin 2 diabetes, aikuiset) (rajoitettu erityiskorvaus)285
Liraglutidi (tyypin 2 diabetes, lapset ja nuoret) (rajoitettu erityiskorvaus)295

Lue lisää