3051 Liraglutidi (lihavuus)

(E66)

Muutos 1.7.2022

Liraglutidista saa 1.7.2022 alkaen peruskorvauksen myös nuorten lihavuuden hoidossa korvausoikeudella 3051.

Lisäksi korvausoikeuden 3051 edellytykset tarkentuvat aikuisten lihavuuden hoidossa 1.7.2022 alkaen.

Katso uudet korvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tiedotteet sivun alaosasta.

Liraglutidi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3051) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B hoitavalta lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuisille lihavuuden hoitoon lääkkeettömien hoitovaihtoehtojen tueksi, kun potilaalla on liraglutidihoitoa aloitettaessa

  • painoindeksi vähintään 35 kg/m2 ja
  • diabeteksen esiaste (plasman glukoosipitoisuuden paastoarvo 6,1–6,9 mmol/l tai glukoosirasituskokeen kahden tunnin arvo 7,8–11,0 mmol/l tai HbA1c-pitoisuus 43–47 mmol/mol) ja
  • lääkehoito kohonneeseen verenpaineeseen tai dyslipidemiaan.  

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla kuudeksi kuukaudeksi.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää ensimmäisellä kerralla, jos paino on laskenut vähintään 5 % lähtöpainosta hoidon kestettyä ylläpitoannoksella 12 viikkoa. Tämän jälkeen jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos paino on edelleen 5 % alempi kuin lähtötilanteessa.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Diabetes, insuliinihoito 103
Diabetes, muu kuin insuliinihoito 215
Dulaglutidi, eksenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (tyypin 2 diabetes, aikuiset) (rajoitettu erityiskorvaus) 285
Liraglutidi (tyypin 2 diabetes, lapset ja nuoret) (rajoitettu erityiskorvaus) 295

1.7.2022 alkaen 

3051 Liraglutidi (lihavuus)

Liraglutidi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3051) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Aikuisten lihavuuden hoidossa lääkärinlausunto B hoitavalta lääkäriltä. Nuorten lihavuuden hoidossa lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon lastentautien yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Aikuiset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuisille lihavuuden hoitoon lääkkeettömien hoitovaihtoehtojen tueksi, kun potilaalla on liraglutidihoitoa aloitettaessa

  • painoindeksi vähintään 35 kg/m2 ja
  • diabeteksen esiaste (plasman glukoosipitoisuuden paastoarvo 6,1–6,9 mmol/l tai glukoosirasituskokeen kahden tunnin arvo 7,8–11,0 mmol/l tai HbA1c-pitoisuus 43–47 mmol/mol) ja
  • lääkehoito kohonneeseen verenpaineeseen tai dyslipidemiaan. 

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä ajankohtainen terveydenhuollossa mitattu paino ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla kuudeksi kuukaudeksi.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää ensimmäisellä kerralla, jos paino on laskenut vähintään 5 % lähtöpainosta hoidon kestettyä ylläpitoannoksella 12 viikkoa. Tämän jälkeen jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos paino on edelleen 5 % alempi kuin lähtötilanteessa.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Nuoret

Peruskorvausoikeus myönnetään 12-17-vuotiaille nuorille lihavuuden hoitoon lääkkeettömien hoitovaihtoehtojen tueksi, kun potilaalla on liraglutidihoitoa aloitettaessa

  • paino yli 60 kg ja
  • aikuista vastaava painoindeksi (ISO-BMI) vähintään 35 kg/m2 ja
  • diabeteksen esiaste (plasman glukoosipitoisuuden paastoarvo 6,1–6,9 mmol/l tai glukoosirasituskokeen kahden tunnin arvo 7,8–11,0 mmol/l tai HbA1c-pitoisuus 43–47 mmol/mol) ja
  • liitännäissairautena kohonnut verenpaine tai dyslipidemia. 

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä ajankohtainen terveydenhuollossa mitattu paino ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla kuudeksi kuukaudeksi.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää ensimmäisellä kerralla, jos potilaan aikuista vastaava painoindeksi (ISO-BMI) tai BMI z-arvo on pienentynyt vähintään 4 % lähtötilanteesta hoidon kestettyä ylläpitoannoksella tai suurimmalla siedetyllä annoksella 12 viikkoa. Tämän jälkeen jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos potilaan aikuista vastaava painoindeksi (ISO-BMI) tai BMI z-arvo on edelleen 4 % pienempi kuin lähtötilanteessa.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Lue lisää