346 Dulaglutidi, eksenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (tyypin 2 diabetes, aikuiset)

(E11)

Dulaglutidi, eksenatidi, liraglutidi ja semaglutidi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (346) myönnetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon seuraavin edellytyksin. Dulaglutidi, eksenatidi, liraglutidi ja semaglutidi voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B hoitavalta lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuisille vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoitoon.

Eksenatidin ja liraglutidin peruskorvausoikeus myönnetään, kun

  • riittävää glukoositasapainoa ei ole saavutettu vähintään kahden muun lääkeryhmän diabeteslääkkeellä, ja
  • painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa on vähintään 30 kg/m2.

Dulaglutidin ja semaglutidin peruskorvausoikeus myönnetään, kun

  • riittävää glukoositasapainoa ei ole saavutettu vähintään yhden muun lääkeryhmän diabeteslääkkeellä, ja
  • painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa on vähintään 30 kg/m2.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä potilaan painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa sekä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, joka sisältää suunnitellun lääkeaineen nimen.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine   Korvausnumero
Diabetes, insuliinihoito 103
Diabetes, muu kuin insuliinihoito 215
Dulaglutidi, eksenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (tyypin 2 diabetes, aikuiset) (rajoitettu erityiskorvaus) 285
Liraglutidi (tyypin 2 diabetes, lapset ja nuoret) (rajoitettu erityiskorvaus) 295

Lue lisää