346 Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi,  liraglutidi ja semaglutidi

(E11)

Muutoksia 1.2.2020 alkaen

Semaglutidista saa 1.2.2020 alkaen erityiskorvauksen korvausoikeudella 285.

Inkretiinimimeettien korvausoikeuksia 346 ja 285 voi hakea 1.2.2020 alkaen hoitavan lääkärin laatimalla B-lääkärinlausunnolla. Katso uudet edellytykset ja tiedote korvausoikeuden 285 sivulta.

Lapset ja nuoret saavat liraglutidista erityiskorvauksen 1.2.2020 alkaen korvausoikeudella 295.

Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi ovat rajoitetusti peruskorvat-tavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (346) myönnetään vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoitoon seuraavin edellytyksin. Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B diabeteksen hoitoon perehtyneeltä lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon potilaille, joilla

  • ei ole saavutettu riittävää glukoositasapainoa hoitosuositusten mukaisilla muiden lääkeryhmien diabeteslääkkeillä, ja
  • painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa on vähintään 30 kg/m2.

Lausunnossa on sairauden ja hyvän hoitokäytännön mukaisen hoitosuunnitelman lisäksi kuvattava hoitosuositusten mukaisia muita lääkkeitä käytettäessä saadut hoitotulokset sekä potilaan pituus, paino ja painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

 
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine   Korvausnumero
Diabetes, insuliinihoito 103
Diabetes, muu kuin insuliinihoito 215
Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (aikuiset) (rajoitettu erityiskorvaus) 285
Liraglutidi (lapset ja nuoret) (rajoitettu erityiskorvaus) 295

Lue lisää