346 Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi,  liraglutidi ja semaglutidi

(E11)

Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi ovat rajoitetusti peruskorvat-tavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (346) myönnetään vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoitoon seuraavin edellytyksin. Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B diabeteksen hoitoon perehtyneeltä lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon potilaille, joilla

  • ei ole saavutettu riittävää glukoositasapainoa hoitosuositusten mukaisilla muiden lääkeryhmien diabeteslääkkeillä, ja
  • painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa on vähintään 30 kg/m2.

Lausunnossa on sairauden ja hyvän hoitokäytännön mukaisen hoitosuunnitelman lisäksi kuvattava hoitosuositusten mukaisia muita lääkkeitä käytettäessä saadut hoitotulokset sekä potilaan pituus, paino ja painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

 
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine   Korvausnumero
Diabetes, insuliinihoito 103
Diabetes, muu kuin insuliinihoito 215
Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi  (rajoitettu erityiskorvaus) 285

Lue lisää