346 Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (aikuiset)

(E11)

Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (346) myönnetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon seuraavin edellytyksin. Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B hoitavalta lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoitoon aikuisille, joilla

  • ei ole saavutettu riittävää glukoositasapainoa hoitosuositusten mukaisilla muiden lääkeryhmien diabeteslääkkeillä ja
  • painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa on vähintään 30 kg/m2.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma sekä potilaan painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

 
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine   Korvausnumero
Diabetes, insuliinihoito 103
Diabetes, muu kuin insuliinihoito 215
Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (aikuiset) (rajoitettu erityiskorvaus) 285
Liraglutidi (lapset ja nuoret) (rajoitettu erityiskorvaus) 295

Lue lisää