346 Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (tyypin 2 diabetes, aikuiset)

(E11)

Muutos 1.11.2021

Dulaglutidista saa 1.11.2021 alkaen korvauksen toisen linjan hoidossa. Peruskorvauksen saa korvausoikeudella 346 ja erityiskorvauksen korvausoikeudella 285.

Liksisenatidi poistetaan 1.11.2021 alkaen korvausoikeuksista 346 ja 285, koska liksisenatidia sisältäviä lääkkeitä ei ole enää korvausjärjestelmässä.

Katso uudet peruskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset sivun alaosasta ja erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset sekä tiedotteet korvausoikeuden 285 sivulta.

Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (346) myönnetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon seuraavin edellytyksin. Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B hoitavalta lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuisille vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoitoon.

Dulaglutidin, eksenatidin, liksisenatidin, liraglutidin ja semaglutidi-tabletin peruskorvausoikeus myönnetään, kun

  • riittävää glukoositasapainoa ei ole saavutettu muiden lääkeryhmien diabeteslääkkeillä, ja
  • painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa on vähintään 30 kg/m2.

Semaglutidi-injektion peruskorvausoikeus myönnetään, kun

  • riittävää glukoositasapainoa ei ole saavutettu muun lääkeryhmän diabeteslääkkeellä, ja
  • painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa on vähintään 30 kg/m2.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä potilaan painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa sekä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, joka sisältää suunnitellun lääkeaineen nimen ja valmistemuodon.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine   Korvausnumero
Diabetes, insuliinihoito 103
Diabetes, muu kuin insuliinihoito 215
Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (tyypin 2 diabetes, aikuiset) (rajoitettu erityiskorvaus) 285
Liraglutidi (tyypin 2 diabetes, lapset ja nuoret) (rajoitettu erityiskorvaus) 295

1.11.2021 alkaen

346 Dulaglutidi, eksenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (tyypin 2 diabetes, aikuiset)

Dulaglutidi, eksenatidi, liraglutidi ja semaglutidi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (346) myönnetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon seuraavin edellytyksin. Dulaglutidi, eksenatidi, liraglutidi ja semaglutidi voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B hoitavalta lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuisille vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoitoon.
Eksenatidin, liraglutidin ja semaglutidi-tabletin peruskorvausoikeus myönnetään, kun

  • riittävää glukoositasapainoa ei ole saavutettu muiden lääkeryhmien diabeteslääkkeillä, ja
  • painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa on vähintään 30 kg/m2.

Dulaglutidin ja semaglutidi-injektion peruskorvausoikeus myönnetään, kun

  • riittävää glukoositasapainoa ei ole saavutettu muun lääkeryhmän diabeteslääkkeellä, ja
  • painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa on vähintään 30 kg/m2.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä potilaan painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa sekä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, joka sisältää suunnitellun lääkeaineen nimen ja valmistemuodon.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lue lisää