3005 Tofasitinibi

(M05, M06, M08, L40.5, K51)

Muutos 1.10.2022

Tofasitinibista saa 1.10.2022 alkaen korvauksen myös selkärankareuman hoidossa. Peruskorvauksen saa korvausoikeudella 3005 ja erityiskorvauksen korvausoikeudella 291.

Katso uudet peruskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset sivun alaosasta ja erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset sekä tiedote korvausoikeuden 291 sivulta.

Tofasitinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3005) myönnetään seuraavin edellytyksin. Tofasitinibi voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B alan erikoissairaanhoidon yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

 • nivelreuman tai nivelpsoriaasin hoitoon aikuisille, kun
  • vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.
 • juveniilin polyartriitin (reumatekijäpositiivinen tai reumatekijänegatiivinen ja laajeneva oligoartriitti) tai nivelpsoriaasin hoitoon vähintään 2-vuotiaille, kun
  • vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.
 • keskivaikean tai vaikean haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon aikuisille, kun  
  • vaste joko tavanomaiselle immunosuppressiohoidolle tai biologiselle lääkehoidolle on ollut riittämätön, vaste on menetetty tai hoito ei ole ollut siedetty.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine                Korvausnumero

Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat

202

Haavainen paksunsuolentulehdus ja Crohnin tauti

208
Tofasitinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 291

1.10.2022 alkaen

3005 Tofasitinibi

(K51, L40.5, M05, M06, M08, M45)

Tofasitinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3005) myönnetään seuraavin edellytyksin. Tofasitinibi voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B alan erikoissairaanhoidon yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

 • nivelreuman, nivelpsoriaasin tai selkärankareuman hoitoon aikuisille, kun
  • vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.
 • juveniilin polyartriitin (reumatekijäpositiivinen tai reumatekijänegatiivinen ja laajeneva oligoartriitti) tai nivelpsoriaasin hoitoon vähintään 2-vuotiaille, kun
  • vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.
 • keskivaikean tai vaikean haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon aikuisille, kun   
  • vaste joko tavanomaiselle immunosuppressiohoidolle tai biologiselle lääkehoidolle on ollut riittämätön, vaste on menetetty tai hoito ei ole ollut siedetty.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Lue lisää