388 Alirokumabi, evolokumabi ja inklisiraani familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (aikuiset) | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

388 Alirokumabi, evolokumabi ja inklisiraani familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (aikuiset)

(E78.00)

Muutos 1.7.2024 alkaen

Inklisiraanin LDL-kolesterolipitoisuuden raja-arvo alenee potilailla, joilla on todettu ateroskleroottinen valtimosairaus. Korvausoikeus voidaan myöntää 1.7.2024 alkaen, jos LDL-arvo on yli 2,0 mmol/l. Sitä ennen raja-arvo on 2,6 mmol/l.

Katso korvausoikeuden myöntämisen uudet edellytykset ja tiedote sivun alaosasta.

Alirokumabi, evolokumabi ja inklisiraani ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (388) myönnetään seuraavin edellytyksin. Alirokumabi ja evolokumabi voivat olla myös erityiskorvattavia kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon endokrinologian, kardiologian tai sisätautien yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Alirokumabin peruskorvausoikeus myönnetään familiaalisen hyperkolesterolemian hoitoon aikuisille, kun

 • LDL-kolesterolipitoisuus on muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta tai näiden hoitojen ollessa vasta-aiheisia tai haittojen vuoksi soveltumattomia
  • yli 2,6 mmol/l, kun on todettu ateroskleroottinen valtimosairaus (sepelvaltimotauti, aivovaltimosairaus, suurten valtimoiden kuten aortan ateroskleroosi tai ääreisvaltimosairaus) tai
  • yli 5,0 mmol/l, kun ei ole todettu ateroskleroottista valtimosairautta.

Evolokumabin peruskorvausoikeus myönnetään familiaalisen hyperkolesterolemian hoitoon aikuisille, kun

 • LDL-kolesterolipitoisuus on muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta tai näiden hoitojen ollessa vasta-aiheisia tai haittojen vuoksi soveltumattomia
  • yli 2,0 mmol/l, kun on todettu ateroskleroottinen valtimosairaus (sepelvaltimotauti, aivovaltimosairaus, suurten valtimoiden kuten aortan ateroskleroosi tai ääreisvaltimosairaus), tai
  • yli 3,6 mmol/l, kun ei ole todettu ateroskleroottista valtimosairautta.

Inklisiraanin peruskorvausoikeus myönnetään familiaalisen hyperkolesterolemian hoitoon aikuisille, kun

 • LDL-kolesterolipitoisuus on muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta tai näiden hoitojen ollessa vasta-aiheisia tai haittojen vuoksi soveltumattomia
  • yli 2,6 mmol/l, kun on todettu ateroskleroottinen valtimosairaus (sepelvaltimotauti, aivovaltimosairaus, suurten valtimoiden kuten aortan ateroskleroosi tai ääreisvaltimosairaus), tai
  • yli 3,6 mmol/l, kun ei ole todettu ateroskleroottista valtimosairautta.

Familiaalisen hyperkolesterolemian tulee olla osoitettu siten kuin erityiskorvausoikeudessa 211 kuvataan.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvaunumero
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyypin III dyslipoproteinemia)211
Alirokumabi ja evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (aikuiset) (rajoitettu erityiskorvaus)292
Alirokumabi ja evolokumabi hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa (rajoitettu erityiskorvaus)294
Alirokumabi, evolokumabi ja inklisiraani hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa (rajoitettu peruskorvaus)3015

1.7.2024 alkaen

388 Alirokumabi, evolokumabi ja inklisiraani familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (aikuiset)

(E78.00)

Alirokumabi, evolokumabi ja inklisiraani ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (388) myönnetään seuraavin edellytyksin. Alirokumabi ja evolokumabi voivat olla myös erityiskorvattavia kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon endokrinologian, kardiologian tai sisätautien yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Alirokumabin peruskorvausoikeus myönnetään familiaalisen hyperkolesterolemian hoitoon aikuisille, kun

 • LDL-kolesterolipitoisuus on muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta tai näiden hoitojen ollessa vasta-aiheisia tai haittojen vuoksi soveltumattomia
  • yli 2,6 mmol/l, kun on todettu ateroskleroottinen valtimosairaus (sepelvaltimotauti, aivovaltimosairaus, suurten valtimoiden kuten aortan ateroskleroosi tai ääreisvaltimosairaus) tai
  • yli 5,0 mmol/l, kun ei ole todettu ateroskleroottista valtimosairautta.

Evolokumabin ja inklisiraanin peruskorvausoikeus myönnetään familiaalisen hyperkolesterolemian hoitoon aikuisille, kun

 • LDL-kolesterolipitoisuus on muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta tai näiden hoitojen ollessa vasta-aiheisia tai haittojen vuoksi soveltumattomia
  • yli 2,0 mmol/l, kun on todettu ateroskleroottinen valtimosairaus (sepelvaltimotauti, aivovaltimosairaus, suurten valtimoiden kuten aortan ateroskleroosi tai ääreisvaltimosairaus), tai
  • yli 3,6 mmol/l, kun ei ole todettu ateroskleroottista valtimosairautta.

Familiaalisen hyperkolesterolemian tulee olla osoitettu siten kuin erityiskorvausoikeudessa 211 kuvataan.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lue lisää