186 Tillväxthormon | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

186 Tillväxthormon

(E23.0, E89.3, N18)

Tillväxthormon är specialersättningsgillt för barn under uppväxtåren vid bristfällig funktion i hypofysens framlob och vid tillväxtstörning på grund av njurinsufficiens.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet för barnsjukdomar, endokrinologi, nefrologi eller inre medicin inom den specialiserade sjukvården för behandling av tillväxtstörning hos barn när det är fråga om

  • tillväxthormonbrist på grund av bristfällig funktion i hypofysens framlob eller
  • njurinsufficiens.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock högst till slutet av den månad då personen fyller 20 år.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Bristfällig funktion i hypofysens framlob101
Tillväxthormon (begränsad grundersättning)301
Somatrogon (begränsad grundersättning)3075

Läs mer