301 Tillväxthormon | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

301 Tillväxthormon

(E23.0, E34.3, E89.3, Q87.1, Q96 ja R62.8)

Tillväxthormon är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (301) beviljas för behandling av svåra tillväxtrubbningar hos barn och svår tillväxthormonbrist hos vuxna på nedanstående villkor. Tillväxthormon kan även vara specialersättningsgillt för barn i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för barnsjukdomar, endokrinologi eller inre medicin inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom endokrinologi eller inre medicin.

Medicinska villkor

I fråga om barn förutsätter rätten till grundersättning en sjukdom som leder till svår tillväxtstörning, till exempel

 • Turners syndrom eller annan specificerad kortvuxenhet bunden till X-kromosomen (bland annat mutation i SHOX-genen)
 • Prader-Willis syndrom
 • Noonans syndrom
 • kortvuxenhet hos barn som i förhållande till graviditetens längd är små vid födseln (SGA), så att
  • födelsevikten eller -längden är -2,0 SD och
  • längdtillväxten vid fyra års ålder eller senare är -2,5 SD och
  • den förväntade längden är -1,0 SD
 • tillväxtstörning i anslutning till svår allmänsjukdom eller där orsaken till störningen är okänd, när barnet växer långsammare än normalt (tillväxthastigheten under 25:e percentilen enligt skelettålder) eller är ovanligt kort (≤ -3,0 SD från medelvärdet för barn i samma ålder).

Rätt till grundersättning för barn beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock högst till slutet av den månad då personen fyller 20 år.

I fråga om vuxna förutsätter rätten till grundersättning en svår tillväxthormonbrist som orsakats av en hypofys- eller hypotalamussjukdom och som påvisats vid minst två belastningsprov.

Vuxna kan beviljas rätt till grundersättning vid bestående tillväxthormonbrist, till exempel vid status efter avlägsnande av hypofysen, utan tidsbegränsning. I annat fall beviljas rätt till grundersättning första gången för högst två år och i fortsättningen för högst fem år i taget.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Bristfällig funktion i hypofysens framlob101
Tillväxthormon (begränsad specialersättning)186
Somatrogon (begränsad grundersättning)3075

Läs mer