376 Cyanokobalamin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

376 Cyanokobalamin 

(D51)

Cyanokobalamin är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (376) beviljas för behandling av perniciös anemi och andra svåra B12-vitaminabsorptionsstörningar på följande villkor. Cyanokobalamin kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om specialersättningsgilla sjukdomar.

Särskild utredning

Utlåtandet och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av en specialist inom området. Vid tydlig B12-vitaminbrist kan också godkännas ett utlåtande som grundar sig på undersökning av annan läkare som vårdat patienten.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av perniciös anemi och andra svåra B12-vitaminabsorptionsstörningar.

I utlåtandet ska eventuella fynd som stödjer diagnosen beskrivas, såsom makrocytär anemi, låg B12-vitaminhalt i serum, respons på tillförsel av B12-vitamin samt svår atrofisk gastrit. Analys av benmärgsprov kan komplettera fynden.

Förutom egentlig perniciös anemi berättigar vissa tunntarmssjukdomar och ärftlig rubbning i B12-absorptionen till grundersättning. Tillstånd efter bortoperation av ventrikeln berättigar alltid till grundersättning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Perniciös anemi och andra B12-vitaminabsorptions-
störningar (specialersättning)
107

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023