1537 Kombinationspreparat med levodopa och dekarboxylashämmare | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1537 Kombinationspreparat med levodopa och dekarboxylashämmare

(G20)

Kombinationspreparat med levodopa och dekarboxylashämmare ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av Parkinsons sjukdom på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett utlåtande från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar neurologiska sjukdomar eller av en specialist inom området för behandling av framskriden Parkinsons sjukdom när

  • konventionell peroral behandling med levodopa trots optimering av dosen inte längre är tillräckligt för kontroll av motoriska fluktuationer.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Parkinsonism och därmed jämförbara rörelsestörningar110
Kombinationspreparat med levodopa och dekarboxylashämmare (begränsad grundersättning)   3080

Läs mer

Senast ändrad 13.9.2023