193 Rasagilin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

193 Rasagilin

(G20)

Rasagilin ger rätt till specialersättning vid behandlingen av i detta beslut avsedd Parkinsonism.

Rätt till specialersättning för rasagilin beviljas för behandling av idiopatisk Parkinsons sjukdom på basis av ett B-utlåtande från en behörig enhet för specialiserad sjukvård eller av en specialist på neurologi, om det är fråga om

  • rasagilin som enda läkemedel (utan levodopa) när behandling med en förmånligare MAO-B-hämmare inte gett önskad effekt eller inte lämpar sig eller
  • rasagilin som tillägg till levodopa för patienter med fluktuationer.

Av utlåtandet ska framgå att det är fråga om behandling av sådan idiopatisk Parkinsons sjukdom som beskrivits ovan och där rasagilin ensamt eller som tillägg till levodopa används så som beskrivits ovan.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Parkinsonism och därmed jämförbara rörelserubbningar
110

Läs mer

Senast ändrad 15.6.2023