Takrolimusgranulat | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Takrolimusgranulat

Takrolimusgranulat för oral suspension är specialersättningsgillt vid behandling av den i förordning av statsrådet nämnda sjukdomen ’Följdtillstånd av transplantation’ (127) med iakttagande av de begränsningar som fastställs i detta beslut.

Specialersättning för takrolimusgranulat beviljas för att förebygga eller behandla transplantatavstötning hos patienter under 13 år som har beviljats specialersättningsrätt 127 och som inte kan använda andra preparat som innehåller takrolimus på grund av svårigheter att svälja eller för att dosen är liten.

För att påvisa att de medicinska villkoren för specialersättning för takrolimusgranulat uppfylls krävs inget läkarutlåtande, utan en läkare ska under ’Särskild utredning’ på receptet ha antecknat ’Organtransplantation, ålder under 13 år’.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Följdtillstånd av transplantation127
Takrolimusgranulat (begränsad grundersättning)Receptanteckning

Läs mer

Senast ändrad 17.5.2024