Letermovir | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Letermovir

Letermovir är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Grundersättning beviljas vuxna CMV‑seropositiva mottagare av en allogen stamcellstransplantation på nedanstående villkor.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för letermovir uppfylls krävs inget läkarutlåtande utan en läkare ska under ’Särskild utredning’ på receptet ha antecknat ’Allogen stamcellstransplantation, medicinering inledd’ samt datum för när behandlingen med letermovir inleddes, t.ex. ’Allogen stamcellstransplantation, medicinering inledd 1.6.2020’.

Medicinska villkor

Grundersättning för letermovir beviljas för profylax av reaktivering av cytomegalovirus (CMV) och CMV‑sjukdom hos vuxna som är CMV‑seropositiva och som genomgått en allogen stamcellstransplantation. Ersättningen kan beviljas för en läkemedelsmängd som är avsedd för högst 84 dygn. Läkemedelsmängden kan lämnas ut med ersättning inom 3 månader räknat från den dag då läkemedelsbehandlingen inleddes.

Läs mer