377 Apremilast och dimetylfumarat (psoriasis) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

377 Apremilast och dimetylfumarat (psoriasis)

(L40, L40.5, M35.2)

Apremilast och dimetylfumarat är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (377) beviljas för behandling av hudpsoriasis på nedanstående villkor. Grundersättning för apremilast (377) kan också beviljas för behandling av psoriasisatrit och Behçets sjukdom på nedanstående villkor. Apremilast kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av en specialist i hudsjukdomar och allergologi, inre medicin eller reumatologi eller från en enhet för dessa områden inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för apremilast och dimetylfumarat beviljas vuxna patienter

  • för behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis när patienten har visat otillräckligt svar på eller har någon kontraindikation mot eller är intolerant mot annan systemisk behandling inklusive ciklosporin, metotrexat eller PUVA.

Rätt till grundersättning för apremilast beviljas vuxna patienter även för behandling av

  • aktiv psoriasisartrit när patienten visat otillräckligt svar på eller inte tolererat konventionell behandling med antireumatiska läkemedel, eller
  • munsår på grund av Behçets sjukdom.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans         Ersättningsnummer
Generell erytrodermi134
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd202
Apremilast (begränsad specialersättning)299

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023