1543 Upadacitinib (svårt atopiskt eksem) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1543 Upadacitinib (svårt atopiskt eksem)

(L20, L26)

Upadacitinib är specialersättningsgillt vid behandling av generell erytrodermi i samband med svårt atopiskt eksem på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området för behandling av svårt atopiskt eksem

  • hos vuxna patienter som inte har svarat tillfredsställande på lokalbehandling
  • hos ungdomar, 12 år och äldre, med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling.

Den generella erytrodermin ska ha påvisats i enlighet med vad som beskrivs vid specialersättningsrätt 134.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan. Dessutom ska man beskriva eksemets omfattning och svårighetsgrad samt patientens symtom.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Generell erytrodermi134
Upadacitinib (begränsad grundersättning)3029

Läs mer

Senast ändrad 17.5.2024