3066 Roxadustat | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3066 Roxadustat

(N18)

Roxadustat är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3066) beviljas på nedanstående villkor. Roxadustat kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om specialersättningsgilla sjukdomar.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för nefrologi eller inre medicin inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för behandling av symtomatisk anemi i samband med kronisk njursjukdom när andra orsaker till anemin har uteslutits.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom och sjukdomssymtom innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Svår anemi i samband med njurinsufficiens138

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024