383 Selexipag | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

383 Selexipag

(I27)

Selexipag är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (383) beviljas för behandling av svårbehandlad pulmonell hypertension på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar patienter med pulmonell hypertension eller av en specialist i kardiologi, lungsjukdomar eller inre medicin.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna patienter i samband med långvarig kombinationsbehandling som följer god vårdpraxis

  • när patienten till följd av pulmonell hypertension har nedsatt funktionsförmåga som motsvarar WHO-funktionsklass III och
  • när sjukdomen inte kan kontrolleras tillräckligt trots behandling med endotelinreceptorantagonist och fosfodiesteras 5-hämmare.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av läkemedlet påvisas enligt ovan.

Rätt till grundersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Kronisk hypertoni205

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023