334 Treprostinil | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

334 Treprostinil

(I27)

Treprostinil är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (334) beviljas för behandling av svårbehandlad pulmonell hypertension på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar patienter med pulmonell hypertension.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling enligt god vårdpraxis för patienter hos vilka man vid behandlingen

  • inte uppnår önskat resultat med andra läkemedel som används vid behandlingen av pulmonell hypertension eller hos vilka man
  • inte kan använda andra läkemedel som används vid pulmonell hypertension på grund av biverkningar eller interaktioner.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av läkemedlet påvisas enligt ovan.

Rätt till grundersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Kronisk hypertoni205

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023