101 Bristfällig funktion i hypofysens framlob

(Hypopituitarismus; sjukdomsklassifikationskod E23.0, E89.3)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av internmedicinare, endokrinolog eller pediatriker.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Tillväxthormon (bristfällig funktion i hypofysens framlob; begränsad specialersättning) 101 Tillväxthormon
Mecasermin (begränsad specialersättning) 154
Tillväxthormon (tillväxtrubbning vid njurinsufficiens; begränsad specialersättning) 186
Tillväxthormon (begränsad grundersättning) 301

 

Mer information