101 Bristfällig funktion i hypofysens framlob

(Hypopituitarismus; sjukdomsklassifikationskod E23.0, E89.3)

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett B-utlåtande från en enhet för barnsjukdomar, endokrinologi, gynekologi, inre medicin eller urologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

 
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Mecasermin (begränsad specialersättning) 154
Tillväxthormon (tillväxtrubbning vid njurinsufficiens; begränsad specialersättning) 186
Tillväxthormon (begränsad grundersättning) 301

Mer information