122 Aplastisk anemi

(Anaemia aplastica; D60, D61)

Diagnosen ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Deferasirox (begränsad specialersättning) 175
Eltrombopag (begränsad specialersättning) 1517

Läs mer