175 Deferasirox | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

175 Deferasirox

(D60, D61, C81–C85, C88, C90–C96, D45–D47, D72.1, D75)

Deferasirox ger rätt till specialersättning vid behandling av malign blod- och benmärgssjukdom och aplastisk anemi enligt detta beslut.

Rätt till specialersättning för deferasirox beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar maligna blodsjukdomar eller aplastiska anemier för behandling av ökad järninlagring orsakad av blodtransfusioner för patienter över 2 år

  • som har beviljats specialersättningsrätt 117 (leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad) eller 122 (aplastisk anemi) och
  • som lider av myelodysplastiskt syndrom eller aplastisk anemi och
  • för vilka behandling med deferoxamin är kontraindicerad eller otillräcklig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av deferasirox påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Aplastisk anemi122

Läs mer