1517 Eltrombopag | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1517 Eltrombopag

(D60, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D61.9, D69.3)

Eltrombopag ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av immunologisk trombocytopeni (ITP) och aplastisk anemi på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar blodsjukdomar, för behandling av

  • primär immunologisk trombocytopeni
    • hos vuxna patienter som inte har svarat tillfredsställande på tidigare behandling
    • hos patienter i åldern 1–17 år som inte har svarat tillfredsställande på tidigare behandling och det har gått minst ett halvt år sedan sjukdomen diagnostiserades
  • förvärvad svår aplastisk anemi
    • hos vuxna patienter som inte har svarat tillfredsställande på tidigare immunsuppressiv behandling eller som är tungt förbehandlade och för vilka stamcellstransplantation är olämplig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans         Ersättningsnummer
Aplastisk anemi122
Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni129
Eltrombopag (begränsad grundersättning)3039

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024