127 Följdtillstånd av transplantation

(Sequela post transplantationem; T86; Z94)

Utlåtandet och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning inom den specialiserade sjukvården.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Takrolimusgranulat (begränsad specialersättning) Receptanteckning + 127
Letermovir (begränsad grundersättning) Receptanteckning

Mer information