138 Svår anemi i samband med njurinsufficiens

(N18)

Rätt till specialersättning förutsätter ett utlåtande av den vårdansvariga nefrologen, hematologen, pediatrikern eller internmedicinaren där läkemedelsbehovet och undersökningsresultat som utesluter annan orsak till anemin framgår.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen 123
Uremi som förutsätter dialysbehandling 137
Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid (begränsad specialersättning) 190
Erytropoietin och darbepoetin (begränsad grundersättning) 306
Roxadustat (begränsad grundersättning) 3066

Läs mer