3039 Eltrombopagi

(D60, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D61.9, D69.3)

Eltrombopagi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3039) myönnetään seuraavin edellytyksin. Eltrombopagi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

  • primaarisen immunologisen trombosytopenian (ITP) hoitoon vähintään 1-vuotiaille, kun
    • aiemmalle hoidolle ei ole saatu riittävää vastetta ja sairauden toteamisesta on kulunut vähintään puoli vuotta.
  • hankinnaisen vaikean aplastisen anemian hoitoon aikuisille, kun
    • aiemmalle immunosuppressiiviselle hoidolle ei ole saatu riittävää vastetta tai potilas on saanut aiemmin useita hoitoja eikä sovellu kantasolusiirtoon.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvaunumero
Aplastinen anemia 122
Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus 129
Eltrombopagi (rajoitettu erityiskorvaus) 1517

Lue lisää