3052 Avatrombopagi

D69.3

Avatrombopagi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3052) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään kroonisen primaarin immuunitrombosytopenian (ITP) hoitoon aikuisille, kun

  • aiemmalle hoidolle ei ole saatu riittävää vastetta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine                Korvausnumero
Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus 129
Avatrombopagi (rajoitettu peruskorvaus) Reseptimerkintä

 

Lue lisää