157 Betainterferon, dimetylfumarat, diroximelfumarat, glatirameracetat, ofatumumab och teriflunomid (MS) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

157 Betainterferon, dimetylfumarat, diroximelfumarat, glatirameracetat, ofatumumab och teriflunomid (MS)

(G35)

Ändring från 1.7.2024

Numret och villkoren för beviljande av rätt till specialersättning för teriflunomid ändras 1.7.2024 I fortsättningen får kunden specialersättning utifrån ersättningsrätt ’109. Multipel skleros (MS)’. 

Se villkoren för beviljande av rätt till specialersättning och meddelandet på sidan för ersättningsrätt 109.

Betainterferon, dimetylfumarat, diroximelfumarat, glatirameracetat, ofatumumab och teriflunomid ger rätt till specialersättning vid behandlingen av i detta beslut avsedd skovvis förlöpande eller därmed nära jämställd multipel skleros.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en neurologisk enhet inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området för behandling av skovvis förlöpande och därmed nära jämställd, med visshet diagnostiserad multipel skleros.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Multipel skleros109
Betainterferon, dimetylfumarat, diroximelfumarat, glatirameracetat, ofatumumab, ponesimod och teriflunomid (MS) (begränsad grundersättning)303

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2024