Dimetylfumarat | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

303 Betainterferon, dimetylfumarat, diroximelfumarat, glatirameracetat, ofatumumab och ponesimod (MS)

(G35)

Betainterferon, dimetylfumarat, diroximelfumarat, glatirameracetat, ofatumumab och ponesimod är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (303) beviljas på nedanstående villkor. Betainterferon, dimetylfumarat, diroximelfumarat, glatirameracetat och ofatumumab kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en neurologisk enhet inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av skovvis förlöpande och därmed nära jämställd, med visshet diagnostiserad multipel skleros.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Multipel skleros109
Betainterferon, dimetylfumarat, diroximelfumarat, glatirameracetat och ofatumumab (MS) (begränsad specialersättning)157

Läs mer

Senast ändrad 9.7.2024