196 Paricalcitol och cinacalcet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

196 Paricalcitol och cinacalcet

(N25.8, C75.0)

Paricalcitol och cinacalcet ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sjukdomen kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen enligt de villkor som anges i detta beslut. Cinacalcet är dessutom specialersättningsgillt för reduktion av hyperkalcemi hos patienter med malign tumör i paratyreoidea.

Rätt till specialersättning för preparaten beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från behörig enhet inom den specialiserade sjukvården.

Paricalcitol är specialersättningsgillt

  • för patienter med njursvikt när den sekundära hyperparatyreoidism som sjukdomen orsakar inte kan hållas under kontroll med sedvanlig läkemedelsbehandling.

Rätt till specialersättning för cinacalcet beviljas

  • dialyspatienter när sekundär hyperparatyreoidism i samband med patientens terminala njursjukdom inte kan kontrolleras med sedvanlig läkemedelsbehandling.
  • patienter med malign tumör i paratyreoidea som enligt god vårdpraxis behöver behandling med cinacalcet för reduktion av hyperkalcemi.

Läkarutlåtandet ska utvisa att det är fråga om malign tumör i paratyreoidea eller sådan hyperparatyreoidism som beskrivits ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen123
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Paricalcitol och cinacalcet (begränsad grundersättning)321

Läs mer

Senast ändrad 15.6.2023