250 Dapagliflozin och empagliflozin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

250 Dapagliflozin och empagliflozin

(I13, I50, I11.0, I97.1)

Dapagliflozin och empagliflozin är begränsat specialersättningsgilla vid behandling av kronisk hjärtinsufficiens enligt detta beslut.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren för behandling av kronisk hjärtsvikt av NYHA-klass II–IV när läkemedlen används som tilläggsläkemedel.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.
 
Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Kronisk hjärtinsufficiens201

Läs mer