289 Kombinationspreparat med sakubitril och valsartan | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

289 Kombinationspreparat med sakubitril och valsartan

(I13, I50, I11.0, I97.1)

Kombinationspreparat med sakubitril och valsartan ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av kronisk hjärtinsufficiens enligt detta beslut.

Rätt till specialersättning för kombinationspreparat med sakubitril och valsartan beviljas på basis av ett B-utlåtande från en enhet för internmedicin eller kardiologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Rätt till specialersättning beviljas för behandling i enlighet med vedertagen god praxis av kronisk hjärtsvikt av NYHA-klass II–IV då

  • hjärtsvikten är förknippad med reducerad vänsterkammarejektionsfraktion (högst 35 %) och
  • patienten inte har svarat tillfredsställande på tidigare behandling med ACE-hämmare eller angiotensin II-receptorblockerare.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av ett kombinationspreparat med sakubitril och valsartan påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kronisk hjärtinsufficiens201
Kombinationspreparat med sakubitril och valsartan (begränsad grundersättning) 381

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023