257 Vericiguat | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

257 Vericiguat

(I13, I50, I11.0, I97.1)

Vericiguat ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av kronisk hjärtsvikt på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet för inre medicin eller kardiologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Rätt till specialersättning beviljas om läkemedlet används som tilläggsläkemedel för behandling av kronisk hjärtsvikt av NYHA-klass II–IV då

  • hjärtsvikten är förknippad med reducerad vänsterkammarejektionsfraktion (högst 40 %) och
  • en försämring av hjärtsvikten har krävt intravenös behandling under de föregående 6 månaderna.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kronisk hjärtinsufficiens201
Vericiguat (begränsad grundersättning)  3058

Läs mer

Senast ändrad 7.2.2024