109 Multipel skleros

(Sclerosis multiplex; G35)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av neurolog.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Dimetylfumarat, glatirameracetat, betainterferon och teriflunomid (MS) (begränsad specialersättning) 157
Fingolimod och kladribin (begränsad specialersättning) 164

Mer information