253 Vedolitsumabi

(K50, K51)

Vedolitsumabi on rajoitetusti erityiskorvattavaa haavaisen paksusuolitulehduksen ja Crohnin taudin hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään alan erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella keskivaikean tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolitulehduksen ja keskivaikean tai vaikean aktiivisen Crohnin taudin hoitoon aikuisille, kun

  • vaste tavanomaiselle immunosuppressiohoidolle tai TNF-estäjälle on ollut riittämätön, vaste on menetetty tai hoito ei ole ollut siedetty.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Haavainen paksunsuolentulehdus ja Crohnin tauti 208
Vedolitsumabi (rajoitettu peruskorvaus) 3042

Lue lisää