Rivaroksabaani sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä

Rivaroksabaani on erityiskorvattavaa valtioneuvoston asetuksen mukaisen sairauden ’Krooninen sepelvaltimotauti’ hoidossa tämän päätöksen mukaisin rajoituksin.

Rivaroksabaani on erityiskorvattavaa lääkärin lääkemääräykseen tekemän merkinnän perusteella akuutin sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä aikuisille,

  • joille on myönnetty erityiskorvausoikeus 206 ja
  • kun rivaroksabaania käytetään yhdessä asetyylisalisyylihapon ja klopidogreelin kanssa ja
  • sydänlihasvaurion merkkiaineet ovat kohonneet.

Erityiskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa hoitopaikan lääkärin lääkemääräyksen kohtaan ’Perustelut’ tekemällä merkinnällä ’Sepelvaltimotautikohtaus’, jonka jälkeen on merkitty sepelvaltimotautikohtauksen päivämäärä, esimerkiksi ’Sepelvaltimotautikohtaus 7.1.2020’.

Lääkemääräykseen tehtävän merkinnän perusteella rivaroksabaania voidaan erityiskorvata enintään 12 kuukauden ajalta sepelvaltimotautikohtauksesta.

Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö 206
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon (rajoitettu erityiskorvaus) 296
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikaiseen ehkäisyyn (rajoitettu peruskorvaus) 379
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin ja ääreisvaltimotaudin hoitoon (rajoitettu peruskorvaus) 3013
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa (rajoitettu peruskorvaus) Reseptimerkintä

Lue lisää