Rivaroksabaani sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä

Rivaroksabaani on erityiskorvattavaa valtioneuvoston asetuksen mukaisen sairauden ’Krooninen sepelvaltimotauti’ hoidossa tämän päätöksen mukaisin rajoituksin.

Rivaroksabaania erityiskorvataan lääkärin lääkemääräykseen tekemän merkinnän perusteella antikoagulaatiohoitoon yhteiskäytössä asetyylisalisyylihapon ja klopidogreelin kanssa potilaille,

  • joilla on akuutti sepelvaltimotautikohtaus, jossa sydänlihasvaurion merkkiaineet ovat kohonneet, ja
  • joille on myönnetty erityiskorvausoikeus 206.

Erityiskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa hoitopaikan lääkärin lääkemääräyksen kohtaan ’Erillisselvitys’ tekemällä merkinnällä ’Sepelvaltimotautikohtaus’, jonka jälkeen on merkitty sepelvaltimotautikohtauksen päivämäärä, esimerkiksi ’Sepelvaltimotautikohtaus 7.1.2020’.
Korvausta voi saada enintään 12 kuukauden lääkemäärästä. Lääkemäärä voidaan toimittaa korvattuna 12 kuukauden kuluessa sepelvaltimotautikohtauksen päivästä lukien.

Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö 206
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon (rajoitettu erityiskorvaus) 296
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikaiseen ehkäisyyn (rajoitettu peruskorvaus) 379
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin ja ääreisvaltimotaudin hoitoon (rajoitettu peruskorvaus) 3013
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa (rajoitettu peruskorvaus) Reseptimerkintä

Lue lisää